1599

सत्य साईं दांतो का अस्पताल

Dr. Sanjay Rana , Dr. Pooja Gujjar and Dr. Digvijay

About Us

सत्य साईं दांतो का अस्पताल
Dr. Sanjay Rana
B. D. S, M.I.D.A.  (Oral Surgeon)
Dr. Pooja Gujjar
B. D. S., M. I. D. A. ( Dental Surgeon )
Dr. Digvijay
B. D. S., MDS ( Implant विशेषज्ञ )
उपलब्ध सुविधाएं :-
MDS डॉ. द्वारा इलाज की सुविधा
Implant द्वारा फिक्स दाँत लगावाये 
समय :- प्रात : 11 बजे से 5 बजे तक 

 

 

Products/Services

सत्य साईं दांतो का अस्पताल

Enquiry Now

सत्य साईं दांतो का अस्पताल

Enquiry Now

सत्य साईं दांतो का अस्पताल

Enquiry Now

अस्पताल

Enquiry Now

Contact Us


Call +91-7457063078 to Create Your Card